profileimage

Uppläggningsfat

10 stora/10 mellan/10 små 1000 kronor (ca 90 personer)

8 stora/8 mellan/8 små     800  kronor (ca 70 personer)

6 stora/6 mellan/6 små      600  kronor (ca 50 personer)